Inteligencja emocjonalna w biznesie

Psychologia i biznes mają ze sobą wiele wspólnych zainteresowań. Jedną z nich jest inteligencja emocjonalna. Pozwala na przewidywanie osiągnięć, a osoby stosujące ją na co dzień, budują trwałe relacje i optymistycznie patrzą w przyszłość. Kontakty z innymi ludźmi są znaczącym obszarem w biznesie. Odpowiednie wykorzystywanie inteligencji emocjonalnej zwiększa efektywność w biznesie.
Również praca w zespole wymaga znajomości umiejętnego wykorzystywanie inteligencji emocjonalnej. Rozumienie uczuć osób, które współpracują nad jednym projektem, zadaniem czy produktem, jest niezwykle ważnym zadaniem dla całej grupy. Pozwala budować pozytywne relacje z otoczeniem i buduje satysfakcję z wykonywanego zajęcia. Wzmacnia również poczucie sensu życia u osób zajmujących się biznesem.
Inteligencja emocjonalna w biznesie pozwala na realizację wyznaczonych celów. Dzięki niej osoby szybciej dochodzą do porozumienia, są elastyczni i chętni do zmian w imię wspólnej realizacji zadania. Sukces zawodowy, czy to wspólny, czy osobisty jest zależny od umiejętności inteligencji emocjonalnej.
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami wymaga ogromnej elastyczności, a więc również umiejętności związanych z inteligencją emocjonalną. Kadra kierownicza cechująca się takim zrozumieniem, lepiej organizuje projekty i odpowiednio dobiera zespoły badawcze, które sprawnie i szybko realizują cele biznesu. To oni kształtują przestrzeń i pozwalają na budowanie relacji pomiędzy pracownikami. Od nich zależy czy pracownicy będą identyfikować się z celami i misją firmy. A pamiętajmy, że bez tego żaden biznes nie odniesie sukcesu. Pracownik, który jest zadowolony ze swojej pracy, lepiej sobie radzi z nowymi zadaniami.

Warunki funkcjonowania biznesu. Otoczenie instytucjonalne.