W jakich sytuacjach warto skorzystać z pomocy notariusza?

Sporządzenie aktów notarialnych wymaga zaangażowania odpowiednich osób, które zadbają o to, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tymi osobami są notariusze, którzy posiadają swoje kancelarie w różnych miastach. Kim jest notariusz i co należy wiedzieć o obowiązkach, jakie on wykonuje? Oto krótki poradnik dla osób, które przymierzają się do współpracy z taką osobą.

Zawód zaufania publicznego

Notariuszem mogą zostać te osoby, które muszą mieć wykształcenie prawnicze. Do tego potrzebne jest powołanie przez Ministra Sprawiedliwości, aby móc oficjalnie pełnić ten zawód. Najczęściej notariusz zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych Niekiedy sytuacja może wymagać tego, aby udzielił on pomocy prawnej. Jednak nie może on występować w imieniu klienta przed obliczem sądu – jak to robią adwokaci.

Do sporządzenia aktów notarialnych wymagane są od stron zaangażowanych (osoby fizyczne) następujące dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, itd. W przypadku osób prawnych wymagane są inne dokumenty, m.in. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Dokumenty do sporządzenia

Aby wyjaśnić znaczenie zawodu notariusza, można przytoczyć pewien przypadek. Umowa lub też dokument, który zostanie przez niego sporządzony, nabiera mocy prawnej. W razie jakichkolwiek komplikacji, będzie można na tej podstawie dochodzić swoich praw. Jeżeli taka sama umowa zostanie sporządzona na zwykłej kartce papieru, to można mieć w przyszłości problem, jeżeli wynikną jakieś konfliktowe sytuacje. Lepiej więc pewnych kwestii zawsze dopilnować z notariuszem. W szczególności, jeżeli mowa jest o dużych pieniądzach. Notariusz jest osobą, która pomaga m.in.:

  • spisywać protokoły z różnego rodzaju wydarzeń, zebrań, konferencji;
  • sporządzać i doręczać oświadczenia do różnych instytucji, firm;
  • tworzyć wypisy, odpisy i wyciągi z dokumentów, jakie już istnieją;
  • sporządzać projekty z dokumentów prawnych;
  • przyjmować na przechowanie różne rzeczy, np. pieniądze lub dokumenty, jakie mają znaczącą wartość dla jego właściciela.

Ciężko tak naprawdę wymienić wszystkie sytuacje, kiedy to kancelaria notarialna może się przydać. Warto jednak wiedzieć, że istnieją takie miejsca, gdzie zawsze udzielana jest fachowa pomoc. Osoby, które chcą znaleźć takie wsparcie notarialne, mogą wejść na https://www.kancelaria-notarialna.net/. Kancelaria notarialna Ewa Kuśmierowska służy wsparciem wszystkim mieszkańcom Warszawy Woli.