Dlaczego Jakościowe Dane są Kluczowym Elementem Biznesu? Udane kampanie z B2B Marketing

Dlaczego Jakościowe Dane są Kluczowym Elementem Biznesu? Udane kampanie z B2B Marketing
Stworzenie i wykorzystanie bazy danych o klientach jest podstawową działalnością firm, które wybrały formę B2B. Współcześnie w sprzedaży najważniejsza jest jakość danych o kliencie. Rzetelnie przygotowana baza danych służąca do spersonalizowania kampanii reklamowej może przynieść ogromne zyski finansowe w prowadzonym biznesie. Strategie marketingowe stale rozwijają się w kierunku budowania baz wiedzy na temat klientów i ich zachowania się podczas zakupów.
Udane kampanie w biznesie B2B są związane z jakością danych. Dun and Bradstreet wykonało badanie, które wskazuje, że połowa marketerów B2B nie uważa swoje dane za jakościowe.
Dobrym sposobem na pozyskanie jakościowych danych o klientach, którzy odwiedzają naszą stronę, jest nie tylko wykorzystanie wiedzy zapisanej w oprogramowaniu informatycznym, które pozwala na śledzenie ruchu klienta na stronie. Jest to również możliwość zapisania się do newsletteru na stronie, który wysyła automatyczne powiadomienia o nowościach z naszej strony.
W 2018 roku odbyła się szósta edycja raportu B2B Data Marketing, który badał 250 specjalistów od marketingu. Byli to pracownicy firm B2B o różnej wielkości.
Innym sposobem zdobywania jakościowych danych o klientach jest zadawanie pytań podczas zakupu albo już po otrzymaniu przez klienta produktów. Ważne są również reklamacje dotyczące sprzedawanych przez nas produktów. Informują one o tym co trzeba usprawnić w firmie. Jak ulepszyć działanie dostaw albo zoptymalizować działanie koszyka i całego procesu sprzedaży produktów.

Udane kampanie w biznesie B2B są związane w 89% z jakością danych. Co roku raport odnotowuje wzrost znaczenia jakości danych w biznesach z B2B marketingiem. Średnio co roku wzrasta ich znaczenie o 5%.
Dane te dostarczają wiedzy na temat tego, jak ważna jest jakość danych w biznesach opartych o marketing B2B.
Dane jakościowe charakteryzują się spójnością i przejrzystością. Najgorszą rzeczą jaką może cechować się zły marketer to tworzenie bałaganu w danych. Uporządkowane dane pozwalają na rzetelną analizę i wyciąganie prawidłowych wniosków. Każdy klient jest przypisany do odpowiednich procesów i systemów. Każdy charakteryzuje się czymś innym.
Dodatkowo dane statystyczne z omawianego raportu wskazują, że 88% marketerów B2B uważa jakość danych za kluczowy element strategii w biznesie opartym na kontach ABM.
Co równie zadziwiające aż 49%, czyli prawie połowa badanych marketerów B2B uważa, że nie ma pojęcia o jakości swoich danych makretingowych i sprzedażowych. Tylko 11% marketerów B2B jest przekonana o jakości swoich danych.

Ekonomia menedżerska – jak wykorzystać teorię ekonomiczną na korzyść swojej firmy?

Dane te budują pewien obraz firm marketingowych B2B. Zatrudniani specjaliści uważają, że jakość danych na jakich bazują jest bardzo ważna. Jednak jednocześnie połowa z nich zauważa, że dane jakie dostarcza im szefostwo, nie są zbyt dobre pod względem jakości.
Sporządzenie bazy danych, która zawierałaby rzeczywiste dane o naszych klientach, wymaga bardzo dużego nakładu pracy. Czas poświęcony na rozwój własnego biznesu zwraca się w postaci zysków finansowych. Skuteczne kampanie potrafią przynieś trzykrotny dochód. Wybierz sobie metody, które pomogą tobie zyskać dane o kliencie. Jakościowe dane o kliencie pozwolą stworzyć twojej firmie spersonalizowane i skuteczne kampanie.
Źródło: b2b-marketing, poradniprzedsiebiorcy, marketreading, wiedza zdobyta podczas studiowania dokumentów na temat marketingu